lauantai 6. kesäkuuta 2020

VedenpinnassaLoimijoki 2020 osa 2
Vieremänkoskelta ja Kehräämöltä 5.6.2020

Osa 1: Kuvia Loimijoen pohjalta 28.5.2020 linkissä:
https://mantanhistoriaploki.blogspot.com/2020/05/loimijoen-pohjassa.html


Kuvat saa isommiksi ja selkeämmiksi klikkaamalla.


Normaalisti Vieremänkosken kiviä ei näy. Kuva toukokuulta 2018:Kehräämöllä Kuhalankosken padon korjaustyöt jatkuvat. 
Forssan lehti: "Kuhalankosken patorakenteiden, rantamuurien ja uoman korjaus- ja rakentamistyöt vaativat työpadon rakentamista päätypengerryksenä padon edustalle. Työpato tarkoittaa moreenin ajamista Loimijoen uomaan. Näin patorakennelmat paljastuvat veden alta ja korjaus käy kuivissa oloissa. Uoman pohjasta kaivetaan ylös liejua. Työpatoa käytetään myös työmaatienä. Maapato puretaan uomasta työn valmistuttua."


"Kuhalankosken patoseinän betoniset virtapilarit ovat rapautuneet ja halkeilleet. Pahoja, korjattavia syöpymiä on padon alajuoksun rantamuurien alaosissa, voimalan perustusten kohdilla ja ohijuoksutuskanavan pohjalaatan reunalla. Lisäksi maa-ainesta on huuhtoutunut pois perustusten alta."Kolme kuvaa kahden vuoden takaa: 


"Padon ulkonäkö ei juuri muutu, sillä suurin osa uudistuksista jää veden alle, betoni saa uutta kulutuspintaa ja vanhat puuluukut vaihtuvat uusiksi. Mekaniikka muuttuu vain vähän."

Kuhalankosken uittorännissä on suurempi putkiyhteys ohijuoksutusta varten:


Osa 3 Pohja on poissa:
-kun kaikki on taas melkein ennallaan
https://mantanhistoriaploki.blogspot.com/2020/07/pohja-on-poissa.html


Lisää kuvia Loimijoen varrelta, jossa kuljetaan Kutomolta Vieremänkoskelle:
https://mantanhistoriaploki.blogspot.com/2018/05/virran-varrelta-siltojen-alta.html


Lähde: Forssan lehti 23.12.2017 Kuhalankosken pato työn alle
https://www.forssanlehti.fi/uutiset/kuhalankosken-pato-tyon-alle-13482
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti